Lära tipsar

Hjälp till att underlätta och uppmuntra till kommunikation

skrivbok med text och bildsymboler

Att kunna göra sig förstådd är viktigt men inte alltid så lätt. För att arbeta med personer som har kommunikationssvårigheter finns det dock många bra hjälpmedel att använda sig av. Det handlar om att få kommunikation att upplevas som något positiv och att skapa vilja att kommunicera.  Kommunikationshjälpmedel kan med fördel kombineras, tex. verbalt tal och bilder eller teckenstöd och bilder. Ju fler möjligheter man har och kan använda sig av desto större möjlighet att göra sig förstådd och förstå. 

För att hjälpa en person med kommunikationssvårigheter är det bra att börja med en kommunikationskartläggning. En sådan kan innebära att     

  • Kartlägga styrkor och intressen för att hitta saker som motiverar personen 
  • I vilka situationer kommunicerar person idag och hur kommunicerar personen då, t.ex. använder sig av sitt kroppsspråk eller drar i en annan person. 
  • Kan personen rikta sin kommunikation, div. söka upp den som ska lyssna 
  • Har personen förmåga att förstå kommunikationen, de svar som personen får. 
  • Hur är personens ordförståelse och förmåga att komma ihåg det som sagts  
  • Förstår personen fotografier eller bilder, det bilden symboliserar 
  • Kan personen läsa enstaka ord, enklare meningar eller text 

När man gjort en kartläggning bygger man vidare på personens mest föredragna sätt att kommunicera.  

Vill du lära dig mer om kommunikationsverktyg kan du gå vår utbildning  Visuell och funktionell kommunikation – Lära (lara.se)