Lära tipsar

Lära tipsar om förberedelser inför besök

kaffepaus

De flesta människor vill gärna träffa sina föräldrar, släktingar eller vänner men ibland kan det kännas svårt för att den dagliga strukturen helt plötsligt uteblir och besöken blir oförutsägbara.

Personen kan reagera med att till exempel bli arg och utåtagerande av besöket istället för glad. För att undvika detta kan man inför besöket försöka tydliggöra vad som kommer att hända under besöket och anpassa besöket så att omsorgstagaren har energi till att vara med (under förutsättning att han/hon vill).

kaffepaus

Så här kan man till exempel göra:

  • Börja med att planera in besöket vid den tidpunkt på dagen då omsorgstagaren vanligtvis har mest energi.
  • Bestäm i förväg med omsorgstagaren och besökare vad som ska göras på besöket. Fika, promenad, titta på film eller annat.
  • Var på en plats där omsorgstagaren kan välja att dra sig undan om det blir för jobbigt, alltså inte i det egna rummet eller lägenheten utan hellre ute eller i gemensamhetsdelen. Då finns det en ”nödutgång” dit omsorgstagare kan gå om hen har behov av det.
  • Bestäm var och hur personalen ska stötta under besöket.
  • Skriv ner allting på det viset som omsorgstagaren förstår. Sociala berättelser, widgetbilder, trippelkommunikation etc. Ge besökarna en likadan instruktion/plan så att alla har samma information.
  • Tänk att en kort stund som är lyckad är mycket bättre än en lång stund som misslyckas.
  • Gör en plan B som kommuniceras med föräldrarna för vad ni gör om omsorgstagaren visar att hen inte vill så att ni inte tvingar på besöket. Bättre att försöka fler gånger då.