I det pedagogiska arbetet använder vi olika verktyg. Det kan vara verktyg från tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande kommunikation, lågaffektivt bemötande, positivt beteende-stöd, fysisk aktivitet, sociala berättelser och seriesamtal.

Enligt Socialstyrelsen är alla ovan nämnda metoder användbara vid till exempel utmanande beteenden, men ibland uppfattar jag att valet av verktyg främst utgår från personalens övertygelse om vad som är rätt eller fel metod.

Jag vill därför uppmana er att göra en kartläggning innan ni gör ett val av metod!

Socialstyrelsens rekommendation vid kartläggning

För att kunna arbeta systematiskt med att förebygga eller minska ett utmanande beteende krävs en konkret beskrivning av det utmanande beteendet och den situation det uppkommer i. Beskrivningen kan innehålla:

 • Tidpunkt
 • Plats
 • Intensitet
 • Situation
 • Närvarande personer som till exempel grannar, andra deltagare,

anhöriga eller personal

 • Händelseförlopp samt vad som hände precis före och efter (konsekvens)
 • Andras agerande – vad gjorde och sa personal och andra?

Vid kartläggningsarbetet är det saklighet och konkreta beskrivningar som krävs.

Ovanstående rekommendation ger en bra bild av vad som faktiskt hände och en grund för vad vi kan göra för att ändra på vårt bemötande och det stöd personen vi arbetar för behöver.

I en kartläggning måste vi också ta hänsyn till personens förutsättningar, förmåga och behov. Vi kan inte använda ett verktyg som personen inte förstår eller kan hantera.

Ibland är vi för fokuserade på det som inte fungerar. Gör gärna också en kartläggning över när det fungerar och vilka framgångsfaktorer som finns i dessa situationer. Vad kan vi lära oss av det och hur kan vi använda mer av det som fungerar?

Lycka till med kartläggningsarbetet. När ni är klara kommer personens behov att styra valet av verktyg istället för personalens övertygelse om vad som är rätt. Ni kommer se att ni kan använda verktyg från flera olika metoder. Det behövs för att kunna skapa goda levnadsvillkor. Glöm inte att gallra bort materialet så att det inte ligger och skräpar när kartläggningen är sammanställd och undvik namn i kartläggningsmaterialet. Den enskildes integritet får aldrig kränkas.

Jesper Hållén, utbildare på Lära

Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.