Lära tipsar

Lära tipsar om Demenslotsen – en ny digital vägvisare för anhöriga

man tittar på sin mobil

I samband med den nationella anhörigdagen lanseras Demenslotsen – en ny digital vägvisare för anhöriga.

Det är det digitala anhörigstödet En bra plats som tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg Stad utvecklat en tjänst där anhöriga automatiskt får information utskickat till sig.

Demenslotsen, kommer likt en GPS, förmedla relevant information för just den period av sjukdomen som är aktuell just då. Det kan exempelvis vara information om hur en demensutredning går till, tips på hjälpmedel och välfärdsteknik, information om demenssjukdomarnas olika faser, tips på utbildningar och bemötandestrategier samt vart man kan vända sig för att få rätt typ av stödinsatser.  Förhoppningen är att både region/landsting och kommuner ansluter sig till tjänsten för att erbjuda anhöriga rätt information, i rätt tid. Läs gärna mer på www.demenslotsen.se

Läs mer om våra utbildningar i demensvård