I samband med den nationella anhörigdagen lanseras Demenslotsen – en ny digital vägvisare för anhöriga.

Det är det digitala anhörigstödet En bra plats som tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg Stad utvecklat en tjänst där anhöriga automatiskt får information utskickat till sig.

Demenslotsen, kommer likt en GPS, förmedla relevant information för just den period av sjukdomen som är aktuell just då. Det kan exempelvis vara information om hur en demensutredning går till, tips på hjälpmedel och välfärdsteknik, information om demenssjukdomarnas olika faser, tips på utbildningar och bemötandestrategier samt vart man kan vända sig för att få rätt typ av stödinsatser.  Förhoppningen är att både region/landsting och kommuner ansluter sig till tjänsten för att erbjuda anhöriga rätt information, i rätt tid. Läs gärna mer på www.demenslotsen.se

Läs mer om våra utbildningar i demensvård

Läs mer om hur vårt systerföretag Vardaga arbetar för att ge en god omsorg till äldre med demenssjukdom

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.