Lära tipsar

Lära tipsar om bemötande när någon berättar om ett trauma 

hand läggs på ljushårig kvinnas axel

Ibland hamnar vi i samtal som vi inte känner oss förbereda på. Det kan till exempel vara att en person som känner förtroende för oss berättar om minnen från en traumatisk händelse. Det kan vara svårt för den som inte är utbildad, eller arbetar, som terapeut att vet hur man ska hantera situationen.

Bekräfta personen i det du fått höra och visa förståelse inför känslorna som är kopplade till händelsen. Det allra bästa är att försöka leda samtalet in på det som sker här och nu. Om man låter personen berätta klart, kan det i vissa fall leda till att personen tar ännu mer skada. Fråga vad personen känner nu när hen berättar om det? ”…nu när du sitter i din fåtölj här på rummet tillsammans med mig”. På så sätt hjälper du personen att skapa distans till det hen nyss berättat om, vilket också minskar risken att personen återfår känslorna som är kopplade till händelsen.

Berätta att du gärna hjälper personen att etablera kontakt med en terapeut för behandling av det trauma som personen varit med om. Föreslå därefter något som kan skapa positiva känslor hos personen, till exempel en kopp té, att ni går ut i friska luften en stund, spelar kort eller sätter på en film.