Lära tipsar

Tydliggörande pedagogik för att lära sig form och färg

plastfigurer i olika färger i plastlådor

Sortera figurer utifrån form eller färg

För att få inblick i personens sätt att förstå material och färg kan man göra gjorde vi en bedömningsaktivitet genom att låta personen sortera.

sortera efter färg – då blir det olika djur i varje låda.

Sortera efter form – samma djur i varje låda.

Båda sätt är helt rätt, men det ger oss information om hur personen löser uppgifter och förstår material.

Vill du lära dig mer om pedagogiska verktyg kan vi tipsa om vårt utbud av utbildningar i Tydliggörande och kommunikation