Lära tipsar

Att väcka lust till fysisk rörelse

tre personer med gröna tröjor med text Nytida stretchar mot parkbänk

Fysisk aktivitet är viktigt men en del människor har svårt att hitta motivation att röra sig.  
För att föra in mer motion i livet behövs motivation. För att finna vad som passar person till person kan det bara till hjälp att göra en kartläggning av individuella styrkor och intressen.  

 
Har vi en person som är intresserad av till exempel musik – varför inte skapa en tipspromenad med frågor kring just musik? På en tipspromenad får man både visa sin kunskap och prata om det som är intressant vilket ökar förutsättningar för rörelseglädje.  
 

I vår PERMA utbildning får du mer pedagogiska verktyg till att skapa glädje och meningsfullhet för dem du arbetar med.   PERMA- förebygga genom välbefinnande – Lära (lara.se)