Lära tipsar

Lära tipsar om att underlätta samtalet – hur länge ska vi prata och om vad?

skål med nummerlappar

Unga på HVB kan behöva extra stöd i att samtala – vi tipsar om hur du kan stötta dem i att hålla fokus och intresse för att samtala.

Bestäm ett ämne, skriv ner frågor om ämnet och låt personen besvara dem genom att plocka upp numrerade lappar i nummerordning. På så vis hjälper du personen att skapa en bild över när samtalet börjar och tar slut, det hjälper också personen att hålla sig sysselsatt och koncentrerad under tiden som samtalet pågår.