Lära tipsar

Lära tipsar om att skriva dagbok

sida med text dagbok, löptext inklistrad bild, penna och sax

För personer med en kognitiv (intellektuell) funktionsnedsättning kan det vara värdefullt att föra dagbok. Dagboken kan bli ett stöd för att kunna berätta om dagen, minnas, få känsla av tid och ett sätt att bevara vardagsminnen.

Anpassa dagboken utifrån personens intressen och förmåga – använd tidningar, rita, skriv – eller använd foton som här. Det är enkelt att fota med mobilen.

Det kan finnas specialintressen som personen gärna vill ha med varje dag, till exempel väder, transportmedel eller vänner. I dagboken kan man sätta in rubriker med det som personen tycker är viktigt – men även det personen vill dela med sina anhöriga.