Att välja en pausaktivitet är inte alltid lätt, eftersom det kan vara svårt att veta vilken aktivitet man ska välja, hur man avgränsar aktiviteten och hur lång tid aktiviteten tar.

Att välja en pausaktivitet kräver alltså en del abstrakt tänkande, planering och att göra val. Detta kan vara svårt för till exempel personer med kognitiva funktionsnedsättningar – därför tipsar vi om att skapa en pauslåda med förslag på aktiviteter som passar till pausen. Du kan exempelvis använda en skolåda eller skapa en egen låda så som på bilden. Innehållet i pauslådan kan anpassas till skolan, dagliga verksamheten, hemmet, bilfärden eller andra tillfällen där det finns pauser.

Vill du veta mer om hur man arbetar autonomistödjande kan du läsa om vår utbildning i tydliggörande pedagogik här.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.