Lära tipsar

Lära tipsar om att planera sociala aktiviteter

ritad bilbana med plastbilar

Att göra saker tillsammans är inte alltid så lätt för personer som har en autismdiagnos, därför kan man behöva planera sådana sociala aktiviteter.

Börja exempelvis med att planera aktiviteter två och två och försök hitta gemensamma intressen för personerna. Som ett exempel gillar Calle kartor och Sören gillar att pyssla. Aktiviteten blir att tillsammans skapa en Sverigekarta och klippa ut landmärken och klistra in på kartan. De kan turas om att klistra – då blir det en träning i att turas om, att göra en aktivitet tillsammans och dela på material. Strukturera och visualisera så att det fungerar för den enskilde, till exempel att visualisera turordningen.