Lära tipsar

Lära tipsar om att öva på att reglera ljudstyrkan när man pratar

Bild med siffror från grönt till rött och text 1 helt tyst , 2 viska vardagsrummet, 3 inomhus eget rum, 4 utomhus lek och sport, 5 skrika nödsituation

Att reglera och ha kontroll på sin röst är inte så lätt för barn med autism. Det kan ha svårt att veta hur högt man får eller ska prata i olika situationer när man är i skolan.

Ute på rasten får man prata med hög röst och kanske skrika lite – men i klassrummet ska man prata med lägre röst. Vi tipsar om att konkretisera för eleven hur olika röstvolymer låter och i vilka situationer man kan skrika, prata, viska eller vara tyst. För att lära sig förstå behöver eleven öva på hur man skriker, pratar och pratar tyst. Skriv sedan, tillsammans med eleven, in olika situationer i en visuell 5-stegsmodell. För många familjer kan det också vara bra om eleven får den med sig hem. Anpassa och skapa ett material som fungerar för den enskilde eleven.

Lär dig mer på vår utbildning om autism