Att reglera och ha kontroll på sin röst är inte så lätt för barn med autism. Det kan ha svårt att veta hur högt man får eller ska prata i olika situationer när man är i skolan.

Ute på rasten får man prata med hög röst och kanske skrika lite – men i klassrummet ska man prata med lägre röst. Vi tipsar om att konkretisera för eleven hur olika röstvolymer låter och i vilka situationer man kan skrika, prata, viska eller vara tyst. För att lära sig förstå behöver eleven öva på hur man skriker, pratar och pratar tyst. Skriv sedan, tillsammans med eleven, in olika situationer i en visuell 5-stegsmodell. För många familjer kan det också vara bra om eleven får den med sig hem. Anpassa och skapa ett material som fungerar för den enskilde eleven.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.