Lära tipsar

Att undvika återfall vid missbruksproblematik

hand som skriver

Personer med missbruksproblematik kan få återfall. För att undvika det är det viktigt att lära sig att identifiera eventuella triggers och i så stor mån som möjligt undvika och förbereda sig på risksituationer.  

En risksituation är en situation som ofta föregår återfall eller innebär en ökad risk att återfalla. I en risksituation upplever personen oro för sin förmåga att hålla fast vid sin vilja att vara nykter och drogfri. De flesta har några typiska risksituationer som är särskilt riskabla.  

Ta gärna fram papper och penna och skriv ner vad som är dina risksituationer. Är det svårt att komma igång så kan dessa frågor vara till hjälp: 

  • När du får vissa tankar? 
  • När du vill belöna dig? 
  • När du mår dåligt? 
  • När du har ett sug efter alkohol och droger? 
  • När du träffar en viss person eller är på en viss plats?

När listan är klar kan man kolla vilka av dessa situationer det medvetet går att undvika.  
 

Vill du veta mer? Läs om våra utbildningar i Psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa – Lära (lara.se)