Lära tipsar om ett sätt att börja prata om olika egenskaper hos personer som till exempel bor på HVB.

Välj ut ett antal beskrivande ord tillsammans med personen eller skriv ner olika ord i förväg som beskriver goda egenskaper som till exempel: förlåtande, empatisk, flexibel, fördomsfri, ambitiös. Låt personen välja ord som beskriver honom eller henne.

Det här kan vara en bra metod för personalen att hjälpa de boende att (våga) reflektera över sig själva och vilka de är samt att blicka inåt och kommer underfund med hur många fina egenskaper de besitter.

Du kan spara orden som personen har valt eller skriva upp dem och rama in. Det blir en fin tavla att ge till personen.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.