Lära tipsar

Med KBT får du hjälp att förstå och hålla koll på dina tankar

flicka tittar ut genom fönster, mörk bild

Inom KBT:n pratar man bland annat om tankefällor. Detta är automatiska tankar som figurerar hos alla människor. Genom att skapa dig kunskap om vilka dessa är ökar du din egen möjlighet till att kunna reflektera över vilka tankefällor just du hamnar i och hur du kan undvika dem.  

När du skapat dig kunskap om vilka tankefällor du oftast hamnar i och vilka situationer som kan trigga fram dem kan du börja vara vaksam.  När de dyker upp bör du fråga dig själv på vilket sätt denna tanke gynnar dig? Svaret du får är att de oftast inte gynnar dig alls. Ditt nästa steg är då att styra tanken åt en mer fördelaktig riktning för dig.    

Tankefällorna är många och benämns ibland lite olika, men tre vanliga exempel är: 

Borde- och måstetänkande: drabbar ofta den som har orimligt höga krav på sig själv kring saker som ”måste göras eller vara på ett visst sätt” i tron om att man annars inte är bra nog.  

Katastrofiering: när något går på tok så tolkar och skapar man en bild av att det innebär en enorm katastrof, en tanke som likt snöbollseffekten kan ta rejäl fart om man inte lär sig att bromsa den. 

Tankeläsning: man tror sig veta vad andra tänker om en, tankar som oftast inte är så snälla och skapar oro och obehag inom oss. Tankar, som om man börjar reflektera kring dem, ofta påminner om dem man har om sig själv av olika anledningar. 

I vår utbildning i kognitiv beteendeterapi får du lära dig mer om hur du bryter destruktiva mönster i ditt liv. Läs mer om utbildningen här: Kognitiv beteendeterapi-utbildning, KBT – Lära (lara.se)