Vi tipsar om tre första och viktiga steg att börja med för att hjälpa personer med självskadebeteende att komma ifrån sitt beteende.

1. Se över miljön!

Är miljön stökig – då ska du rensa för att skapa ordning och lugn. Anpassa miljön efter personens perceptionssvårighet – hur påverkas personen av ljud, ljus, värme, kyla etc?

Du är också en del av miljön – ställ inte för höga krav, ha inte för höga förväntningar och se på hur du ev. påverkar.

2. Undersök om beteendet kan ha medicinska orsaker

Undersök om beteendet kan ha medicinska orsaker – boka en hälsoundersökning.

3. Gör en analys av situationen för att förstå den bättre

Gör en analys av situationen för att förstå den bättre och skapa utifrån analysen en plan.

Vad händer inom personen? – vad utlöser beteendet, hur mår personen, vad motiverar personen?

Var och när inträffar självskadebeteendet? – skapa utifrån det handlingsplaner.

 

Allt detta kan du lära dig mer om på vår utbildning – du kan läsa om den här.

 

 

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.