Lära tipsar

Lära tipsar – om appen hjälpmedlet Kläder efter väder

Ipad med tecknad bild på man i ytterkläder

För personer med kognitiva funktionsnedsättning kan det vara svårt att planera, koncentrera sig, tänka abstrakt och kunna lösa problem – förmågor som kan behövas när man ska välja kläder efter väder.

”Kläder efter väder” är en gratis app som kan laddas ner till mobiltelefon eller surfplatta. Den är ett bra hjälpmedel för att mer självständigt kunna avgöra och planera för vilka kläder som passar beroende på vädret.

I appen finns 15 olika bilder där SMHI förutspår temperatur för de kommande 8 timmarna, allt från – 40 grader till 40 grader. Figuren har lämpliga kläder utifrån det förutspådda vädret. Appen visar även vilka kläder som är bra att använda om det regnar.

Det går också att lägga in egna bilder på sig själv i olika kläder för att det ska bli mer konkret och begripligt. Det är enkelt att ta bort inlagda bilder och göra om.

Appen har skapats av Myndigheten för delaktighet, MFD, som en del i ett regeringsuppdrag att ta fram och sprida information till kommuner och andra aktörer om digital teknik. Målet är att tekniken ska ge stöd för ökad trygghet, delaktighet och självbestämmande.
http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/digitala-verktyg/appar/klader-efter-vader/

Förhoppningsvis kan denna app öka självständigheten för många.

För en del personer kan appar vara svåra att tolka och då kan man använda sig av ett årshjul som är indelat i de olika årstiderna med olika färger som sedan förtydligas med bilder på kläder under de olika perioderna.

Lär dig mer på våra utbildningar Tydliggörande och kommunikation