Personer som har en kognitiv sjukdom, som exempelvis demens, har ofta bra stöd i ett aktivitetsschema.

Schemat kan öka förståelsen för dagens innehåll och ge förutsägbarhet om vad som kommer hända under dagen och veckan. Det är också ett bra stöd för anhöriga som kommer på besök och kan användas som underlag för samtal kring veckan. Genom att använda både text och bilder som illustrerar aktiviteten är det lättare att förstå vad som ska ske.

Aktivitetsschemat på bilden har vi lånat av äldreboendet Vardaga Villa Botvid.

På våra utbildningssidor hittar du utbildningar både om äldre och demens och om tydliggörande pedagogik.

 

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.