Är stressnivån hög ökar risken både för missförstånd och för att man glömmer bort saker. Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha svårt för att organisera och planera, uppskatta tidsåtgång och hitta strategier för att undvika kaos.

Därför är det viktigt för oss runtomkring att hjälpa till att hitta strategier och hjälpmedel som hjälper dem att undvika att glömma. Några tips på från Lena på Lära:
• Använd papper och penna. Skriv eller rita för att förtydliga det du vill säga.
• Var konkret och tydlig vid planering så att viktig information för individen finns tillgänglig.
• Håll avtal, tider och följ det som planerats.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.