Lära tipsar

Lära tipsar – inventera vad som ger och tar energi

2 batterier grönt fulladdad rött nästan slut

Alla människor behöver kraft och energi för att må bra och utvecklas. Det är ofta svårt för personal att förstå vad som tar och ger energi för de personer vi arbetar med. Våra dagsplaneringar kan därför ofta bli fulla av krav utan att vi reflekterar över det.

Gör en inventering tillsammans med den du arbetar med, där ni på ett konkret sätt tittar på vardagsaktiviteter. Sortera dem efter grön och röd färg. Gröna aktiviteter ger energi och röda aktiviteter tar energi.  Man kan använda färgade papper, flirtkulor, burkar eller dator – det är bara fantasin som sätter gränser. Det viktiga är att vi använder något som visuellt tydliggör vad om tar och ger energi.

Sätt med fördel upp alltsammans i en dags- eller veckoplanering så blir det tydligt vilken färg som tar överhand. Det är viktigt att livet består mest av gröna aktiviteter för att vi ska fungera, är det för mycket rött måste vi jobba för att öka den gröna delen.

Var noga med att ta med aspekter såsom känslighet mot ljus, ljud, smak och andra sinnesupplevelser. Dessa har ofta en betydande del i aktiviteter som tar energi.

När vi har koll på detta ger vi personen vi arbetar med en ökad förutsättning att få balans i vardagen och chanserna till ett gott liv blir fler.

Lär dig mer på våra utbildningar om Tydliggörande och kommunikation