Lära

Lära tipsar – goda råd för dig som vill jobba lågaffektivt

två kvinnor håller händerna mot varandra utomhusmiljö

Personerna vi möter har rätt att vara huvudperson i sina egna liv – varje dag. Lågaffektivt bemötande är ett viktigt och aktivt arbetssätt för att uppnå detta.

I en situation när en person mår mycket dåligt och har tappat kontroll – då hanterar vi situationen så gott vi kan, men inför en ev. nästa gång ska vi förbereda oss. Här kommer några korta tips:

  • Sänk kraven i situationen.
  • Känslor smittar – träna på att verka lugn.
  • Analysera situationen – varför hände detta?
  • Kartlägg vad som hände före, under och efter.
  • Skapa eller anpassa handlingsplan.
  • Arbeta förebyggande.
  • Uteslut hälsoorsaker.
  • Finns det något vi förväntar oss att personen kan?
  • Hjälp personen att göra en eventuell förändring när allt är lugnt igen.
  • Planera hur ni ska jobba med energipåfyllning.

Lär dig mer på våra utbildningar i Lågaffektivt bemötande