Lära tipsar

Lära tipsar – att möta en person i affekt genom ett lågaffektivt bemötande

grön lapp med text andas in räkna till 3 andas ut räkna till 3 upprepa 5 gånger

Det finns alltid en orsak till att ett utmanande beteende uppstår även om det ofta kan upplevas som att beteendet kom som ”en blixt från en klar himmel”.

Det kan dock vara lite av ett detektivarbete att ta reda på vad det handlar om. För att lyckas behöver vi ha en god förståelse och kännedom om hur personen mår och vilka utmaningar hen har.

Men i stunden när vi möter en person i affekt behöver vi tänka på vårt eget förhållningssätt:

 • Agera lugnt och behärskat.
  Ta ett djupt andetag och andas lugnt och behärskat. Om det behövs, räkna till tio tyst och försök behålla lugnet (detta behöver vi träna på).
 • Undvik ögonkontakt
  Det kan upplevas väldigt utmanande att stirra någon i ögonen, fäst blicken någonstans bredvid personen och stirra inte rakt in i ögonen.
 • Undvik beröring
  Beröring kan upplevas utmanande när personen är upprörd.
 • Personliga utrymmet
  Respektera det personliga utrymmet och ge luft. Backa eller stå kvar beroende på hur situationen ser ut men kliv inte fram och ta ”över” personens utrymme.
 • Kommunikation
  Sakta ner talet, prata lugnt och tydligt. Har personen helt förlorat sin kontroll kan det vara bättre att vara helt tyst.
 • Lyhördhet
  Försök att läsa av situationen och förstå vad det är personen egentligen försöker säga.
 • Avled
  Humor kan vara väldigt effektivt, prata lugnt om någon du vet att personer tycker om eller uppskattar.
 • Byt personal
  Om det finns möjlighet kan det ibland vara fördel att byta personal.

”Häll inte bensin på elden”

Vi ska undvika att göra situationen värre.

Vi sänder ut mycket information med vårt kroppsspråk och våra känslor.

Det är lätt att det blir en affektsmitta i en upprörd situation.

Kom ihåg att andas.

Här kan du läsa mer om våra utbildningar i lågaffektivt bemötande