Lära tipsar

Lära tipsar – att lyssna är en viktig del av Motiverande samtal

Kvinna i samtal

För att framgångsrikt kunna jobba med Motiverande samtal (MI) måste du bli en god lyssnare.

MI är både ett förhållningssätt och en samtalsteknik som hör ihop. De har var för sig och tillsammans dokumenterad effekt på motivation och förändring. Förhållningssättet i MI kallas MI-anda. Det är en atmosfär och ett bemötande präglat av empati, acceptans, samarbete och respekt för autonomi och självbestämmande.

Men samtalstekniken i MI handlar om att lyssna noga och sammanfatta väl. Och att lyssna är svårare än vad man kan tro. Börja därför träna på att lyssna extra noga – vad säger personen, vad vill personen och vad motiverar personen? Ta dig tid att bara lyssna lite extra.