Lära tipsar

Lära tipsar – alla har rätt att kommunicera

apelsin och äpple och bildstöd med samma tecken

Ibland tror vi att vi känner en person så väl att vi vet vad hen vill, känner eller tycker och låter därför blir att ge personen möjlighet att själv kunna uttrycka sig. Men alla har rätt att få säga sin mening och för att utvecklas som människa måste man få chans att uttrycka sig.

Att kommunicera kan dock vara svårt. Kommunikation kräver många förmågor och består av flera steg. För att kommunicera ska jag kunna göra en inre bild av vad jag vill säga, kunna formulera detta och förstå de enskilda ordens innebörd. Dessutom ska jag också komma ihåg det svar jag får för att kunna hålla igång ett samtal.

Därför är det viktigt att kunna erbjuda och ha hjälpmedel till hands för den som behöver. Det kan vara i form av alternativ kompletterande kommunikation (AKK) till exempel bildstöd. Bilder kan underlätta kommunikationen på många sätt. För den som saknar ett talat språk hjälper bilden till att hitta ord och förstå samt att utöka bildordförrådet.

Men även för den som har ett talat språk kan bilder underlätta genom att öka förståelsen för vad ett ord betyder eller för att lugna ner och fokusera samtalet samt påminna om vad samtalet handlar om. Tid kan också vara ett hjälpmedel för en person kan behöva tid för att processa en fråga. Annars är risken att personen svarar ja, utan att mena det eller ha förstått innebörden av en fråga.

Vi ska ha en verktygslåda av olika kommunikationshjälpmedel och det gäller att hitta det som passar varje enskild person. För att nå dit måste vi undersöka och observera vad som passar och våga prova nytt. Med en fungerande kommunikation kan personen påverka sin situation, vara delaktig och utvecklas.

Lär dig mer om kompletterande kommunikation på utbildningen Visuell och funktionell kommunikation