Lära tipsar

Lära tipsar – kommunikationsverktyget Trippelkommunikation

man skriver på dator

Helene Markhagen tipsar om ett kommunikationsverktyg som heter Trippelkommunikation.

Trippelkommunikation är ett dataprogram och visuellt hjälpmedel för att stimulera olika former av kommunikation, tydliggöra sociala händelser och förmedla information.

Det är uppbyggt i fyra olika rutor, som en serietidning. I programmet finns olika bilder, pratbubblor och tankebubblor. Man drar enkelt in de bilder man önskaranvända och lägger till pratbubblor som man kan skriva direkt i. Det går också bra och är enkelt att lägga in egna bilder och det finns en ritfunktion.

Trippelkommunikation kan användas för sociala berättelser, ritberättelser, instruktioner, förberedelser eller för att presentera ny personal med mera.

Det finns flera olika exempel och bra beskrivningar om hur programmet kan användas.

Jag har jobbat mycket med Trippelkommunikation med enskilda personer och även med ett förberedande i form av förklaring eller förberedelse inför en kommande aktivitet.

Lycka till!