Det är ett mänskligt behov att känna sig trygg och uppleva kontroll. Du kan skapa den tryggheten genom att alltid svara på nedanstående frågor i alla aktiviteter/situationer:

 • Var ska jag vara?
 • När ska jag vara där?
 • Vad ska jag göra?
 • Varför ska jag göra det?
 • Med vem?
 • Hur kommer jag dit?/Hur ska jag göra?
 • Hur länge?
 • Vad händer sen?
 • Vad gör jag om det blir svårt?

För att uppleva förutsägbarhet och begriplighet är det av största vikt att vi som har förtroendet som personal och arbetar nära personerna, att vi fokuserar på att konkretisera och visualisera dessa frågetecken.

På ett individuellt sätt så att personen själv förstår och får svaren på frågetecknen konkret och visuellt.

Arbetar vi aktivt med att konkretisera och visualisera dessa frågetecken, tar vi också aktivt ansvar för att täcka de svårigheter som medförs vid funktionsnedsättningen.

Planera och organisera, föreställa sig (skapandet av inre bilder), ger rytm och tidsperspektiv, gör världen mer begriplig och hanterbar vilket i sin tur resulterar i stressreducering då personen har kontroll , begriplighet och förutsägbarhet utifrån sin situation/ aktivitet/dagen/ veckan.

Vårt fokus behöver vara att ge kunden/brukaren svaren för att bibehålla kontrollen.

Konkretisera utifrån behovet att kompensera för det som är svårt att föreställa sig.

Oavsett begåvningsnivå behöver vi alla, svaren på dessa frågetecken för att uppleva trygghet, begriplighet och förutsägbarhet. Detta är också grunden för möjligheten att utvecklas.

Jag måste veta vad som förväntas av mig för att ” våga ” säga ja.

Vill du veta mer om hur man svarar? Läs om utbildningen tydliggörande pedagogik här

Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.