Lena Helmerson, utbildare på Lära, tipsar om tidshjälpmedel och vikten av tydliggörande pedagogik.

Vad är det vi säger? Vi strävar alltid efter att vara goda pedagoger med kunskap om funktionsnedsättning, annorlunda förutsättningar att förstå, tolka och integrera för personer med kognitiva svårigheter. Vi använder ett konkret språk och visuella hjälpmedel för att tydliggöra och förklara. Vi skapar förutsättningar för personerna vi möter att få en större förståelse.

Hur kommer det sig då att vi hör oss själva säga att vi kommer om en STUND, SNART, STRAX eller att personen ska ta LAGOM med mat? Dessa ord bygger på att vi ska göra bedömningar och förstå vad det innebär.

När man har svårigheter med abstrakt tänkande så blir det en omöjlighet. Även jag kan undra varför våra LAGOM ser så olika ut. Vi utgår ifrån vad vi tycker är rätt och vad vi värderar som lagom. Hur ska då personer med kognitiva svårigheter förstå vad som är rätt och hur man ska förhålla sig?
Hur långt är snart? Hur många strax går det på en stund? Om de personer vi möter har svårt att förstå och uppfatta tid kan det leda till oro och irritation.
Genom att använda tidshjälpmedel och tydliggörande pedagogik ökar vi förutsättningarna för att skapa förståelse.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.