Det är viktigt att tänka på, att människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta har ett behov av att vi översätter abstrakta koncept till mer konkreta koncept.

När elever inte förstår det vi försöker förmedla, då gäller det att vi måste ta ansvar för att hitta/ta fram det som hjälper eleven att förstå det vi försöker förklara. Se det som ett spännande detektivarbete. Det kräver träning och goda (och ibland dåliga) erfarenheter innan det blir ett självklart arbetssätt.

Alla elever är olika men tänk på att ge färre valmöjligheter, att kommunicera visuellt, att du inte kan ta för givet att eleven vet vad som ska hända eller vad som förväntas och att det är ditt ansvar att hitta lösningar som fungerar för eleven.

Här är ett exempel på att konkretisera matten med Lego.

http://www.architecturendesign.net/teacher-uses-legos-to-explain-math-to-schoolchildren/

När vi planerar undervisning av elever med NPF kan det skapa bra förutsättningar för undervisningen att ta utgångspunkt i dessa tre frågor:

VAD vill vi att eleven ska lära? Vilka essentiella kunskapar eller förståelser vill vi att eleven ska få?

VARFÖR vill vi att eleven ska lära sig detta?

HUR vill eleven lära sig detta? Vilka typer av aktiviteter, material och stöd är passande och effektiva för eleven? Hur kan eleven visa att han/hon har lärt sig det?

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.