Lära

Lära lanserar webbutbildning 

Malin Lampén, Lära sitteri trappa

Läras webbutbildningar fungerar som ett stöd i implementering, som introduktion till ett ämne eller arbetssätt – eller som en uppfräschning av kunskap.

Lätttillgänglig kompetensutveckling är efterfrågat – det ska inspirera och vara roligt. Men det ska också vara lätt, flexibelt och anpassningsbart till deltagarens tid, plats och utrustning. Med pandemin fick Lära leta nya lösningar. I ett slag skulle all utbildning flyttas från klassrummen och konferenslokalerna och in i studion. Utbildningspedagogiken från klassrum utvecklades till onlineutbildningar, där grupparbete, tavla och reflektion fortfarande är en naturlig del.

”Att kunna ta till sig kompetens ska vara lätt – det kan vara på tåget, vid datorn eller i soffan med en läsplatta. Deltagarna ställer högre krav i dag och det möter vi nu med vår nya satsning på webbutbildningar”, säger Läras utbildningschef Malin Lampén.

Implementering och reflektion

Lära har arbetat med ett fokus på implementering av kunskap senaste åren – kunderna hör av sig och vill ha reflektionsmaterial, webbinarier och webbutbildningar. Nu lanserar vi våra webbutbildningar som är 20 – 30 min långa och innehåller variation av textinnehåll, miniföreläsningar via film, reflektionsövning – samt reflektionsmaterial för grupper.

”Vi har länge sett ett behov av att kunna hålla liv i kunskapen på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Tack vare den mycket snabbt ökande digitala kompetensen ser vi nu en möjlighet att bredda vårt utbildningssortiment med korta kärnfulla webbutbildningar”, säger Malin Lampén.

Pedagogiken bakom webbutbildningarna

För oss är det viktigt att en webbutbildning är max 30 min lång – det är vår erfarenhet att det är enklast att ta till sig informationen när budskapet är kort och kärnfullt.

Utbildningarna fungerar bra i implementeringsarbete, som introduktion till ett ämne eller till nya medarbetare som ska introduceras till ett arbetssätt.

“Våra webbutbildningar kan fungera för medarbetare som väntar på att en längre utbildning i ämnet, som ett stöd till chefer som har haft medarbetare på utbildning eller för deltagaren att efter genomförd utbildning att hålla liv i den nya kunskapen på hemmaplan” – fortsätter Malin.

Webbutbildning inom lågaffektivt bemötande, medarbetarskap och anhörigperspektivet

Webbutbildningarna finns idag inom områdena medarbetarskap, anhörigperspektivet och lågaffektivt bemötande.

“Vi har fler aktuella ämnen i vår utvecklingsplan och vi ser ett stort behov för denna typen av utbildningar. Just nu håller vi på att ta fram en utbildning i AKK”, slutar Malin.

Vill du se alla våra webbutbildningar kan du läsa mer här

Kille skriver på en läsplatta.