Lära

Lära Film: Att säga god morgon till en person med demenssjukdom 

händer möts

När jag kommer som personal på morgonen till ett boende så är det oerhört viktigt hur jag bemöter de personen. För de känslor jag väcker kan stanna kvar hela dagen.

Jag kan komma till Anna på morgonen ”knack, knack, knack” God morgon Anna! Det är dags att stiga upp klockan är nio.

Anna som precis vaknar kanske inte alls har någon lust att stiga upp och hon blir irriterad. Då får jag ett motstånd och relationen kan bli kärv.

Om jag istället bemöter henne på samma sätt som när jag går till en kompis eller en kollega på kontoret.

”knack, knack, knack” Är du här? Kan jag komma in? Är du uppdagen?

Då ger jag Anna själv chansen att känna efter om hon är vaken, om hon vill säga ja eller nej. När man ödmjukt ber om att få komma in till någon så blir man nästan alltid accepterad och då har jag mycket lättare att skapa en positiv relation.