Just nu pågår det en debatt om lågaffektivt bemötande. Att utvärdera och granska en metod är sunt och naturligt. Vi märker dock att alla inte vet vad lågaffektivt bemötande innebär och hur det kan användas som en pedagogisk metod och ett förhållningssätt även i skolan.

Lågaffektivt bemötande är en metod som kräver eftertanke, planering, att förstå orsaker, förberedelse, utvärdering och förändring. En viktig princip när gäller bemötande är att det vi gör mot en annan människa ska vara socialt accepterat, kunna ske i en offentlig miljö och inte vara integritetskränkande.

Det krävs utbildning för att kunna jobba med Lågaffektivt bemötande – detta säkrar att man har fått rätt kunskap och förståelse – och att man inte arbetar utifrån missförstånd eller ”halva sanningar”. På Lära erbjuder vi utbildningar i Lågaffektivt bemötande. Våra utbildare har gedigen erfarenhet och är certifierade att utbilda i metoden.

10 viktiga punkter kring lågaffektivt bemötande i skolan

 1. Lågaffektivt bemötande är en metod som bygger på respekt, omsorg, dialog, mänskliga rättigheterna och hjälper oss att hantera kaossituationer och trappa ner konflikter.
 2. Lågaffektivt bemötande är en aktiv pedagogik som också kräver relationsarbete och förebyggande pedagogik.
 3. Fysiska ingripanden mot elever är en sista utväg – vi söker alltid andra vägar. Vi tror inte på fysisk eller psykisk makt eller en skola där elever ska vara rädda för läraren.
 4. Om man som lärare kan reglera sin affekt och hålla sig lugn, kan eleverna känna sig trygga och det kan åter skapas en lugn situation.
 5. Skolan är till för alla – barn är olika och därför kan vi inte göra exakt lika för alla. Vi måste jobba individuellt utifrån var och ens förutsättningar.
 6. Trygga barn lär. Alla barn i skolan ska känna sig trygga – även den om inte uppför sig som förväntat.
 7. Den elev som inte kan agera som förväntat har precist lika stort behov av omsorg, som övriga elever.
 8. Det är viktigt att lära av svåra situationer. Man ska jobba aktivt med att förstå orsaken till utmanande beteenden, det hjälper till att förstå vilket verktyg som ska användas.
 9. Situationer i skolan behöver lösas med olika verktyg beroende på vad som hänt och vilken elev det gäller.
 10. Kommer det till en farlig situation använder man sig av lågaffektiva metoder för att säkerställa att man, så omsorgsfullt som bara möjligt, hanterar situationen.

Läs gärna mer om våra utbildningar i lågaffektivt bemötande här.

Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.