Lära

Lågaffektivt bemötande får personer att må bra

Trine Bach Jensen i randigt tröja

Idag på internationella autismdagen berättar Läras utvecklingschef Trine Bach Jensen hur lågaffektivt bemötande underlättar vardagen för personer med autism som riskerar att hamna i affekt.

Trine menar att lågaffektivt bemötande fungerar så bra för att det sätter fokus på oss själva och inte på de personer vi arbetar med eller är anhöriga till. Det är vårt eget beteende och vår förståelse för vilka behov personen har som är viktigt.

– Istället för att tänka att X uppför sig inte, ska vi tänka: jag undrar varför X gör som hen gör, vad är det hen inte kan leva upp till, förstår X vad jag säger eller vilka krav jag ställer och kan X klara av dess krav, exemplifierar hon.

Var lugn och vänta ut

Utgångspunkten är att personen ska må bra, ha kontroll på sitt liv och slippa hamna i affekt och ett utåtagerande beteende. När en person hamnar i affekt är det en signal på att hen är stressad, inte mår bra eller att något är fel. Precis där och då är det ingen idé att försöka uppfostra eller bli arg. Istället gäller det att vara lugn, inte prata så mycket och vänta ut. Men efteråt måste man analysera och försöka förstå vad som utlöste det utåtagerande beteendet och arbeta för att det inte ska hända igen.

Det kan vara känslosamt och jobbig inte bara för personen som hamnar i affekt utan även för medarbetarna. Om situationen blir kaosartad behövs ett avlastande samtal med en kollega för att få berätta vad som var jobbigt och hur det känns.

Trine är noga med att påpeka att lågaffektivt bemötande inte är det samma som att man inte behöver följa regler.

– Det finns regler både i samhället och i skolan, hemma eller på ett boende som man ska följa, men vi måste vara säkra på att personen har koll på vad vi förväntar oss av hen och vet vad som ska hända.

Kontroll kan personen till exempel få genom olika hjälpmedel som ett schema eller tydliggörande pedagogik, men det finns ingen manual som gäller för alla människor. Istället måste man utgå från varje enskild person och också vara lyhörd och anpassa kraven efter personens dagsform.

Våga ta råd av varandra

Trine menar att lyhördhet och flexibilitet även innebär att personalgruppen ska våga ta råd av varandra om de är osäkra eller behöver tips. Hon poängterar att detta gäller även medarbetare med lång erfarenhet som också kan känna osäkerhet i vissa situationer. Att vi alla är olika innebär också att personkemin kan fungera olika mellan olika personer. Det som fungerar i samspelet med en medarbetare kanske inte fungerar för en annan.

– Vi behöver inte alltid göra lika eftersom reaktionen kan se olika ut, däremot måste det finnas en samsyn kring struktur och pedagogik som alla ska utgå ifrån, säger Trine.

Läs mer om våra utbildningar i lågaffektivt bemötande