Kontakta oss

Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta oss på det sätt som passar dig bäst.

Adress, huvudkontor

Lära
Evenemangsgatan 21, 6 tr
169 79 Solna

072-584 70 09
utbildning@larasverige.se

Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt möte. Vår utbildningsrådgivare hjälper med att skräddarsy kompetensinsatser som passar era mål.

Kontaktuppgifter

 

Linda Viitanen, utbildningsadministratör 072-373 60 61
linda.viitanen@larasverige.se
Stefan Holm, utbildningsrådgivning 076-543 88 71 
stefan.holm@larasverige.se
Peter Boy, säljchef och utbildningsrådgivning 072-584 70 09
peter.boy@larasverige.se
Trine Bach Jensen, utvecklingschef 070-166 58 46
trine.bachjensen@larasverige.se
Malin Lampén, utbildningschef 072-381 20 59
malin.lampen@larasverige.se

 

Kontakta oss gärna

Här finner du svar på några av de vanligaste frågorna.

Digitalt genomförande

Läras evenemang via Zoom

Vad du behöver

Du behöver en dator, surfplatta eller en smartphone med internet, kamera, högtalare och mikrofon. Vi rekommenderar att du använder ett headset/hörlurar med mikrofon, om du har, och att du sitter själv vid datorn om det är möjligt.

Webbinarium – din mikrofon och kamera är avstängd.

Utbildning – tänk på att du hörs och syns på video och är delaktig som på en vanlig utbildning. Du behöver kamera, mikrofon och högtalare.

Handledning – tänk på att ni/du ska synas på video och höras. Du behöver kamera, mikrofon och högtalare.

Anslut till Zoom

När du klickar på länken ansluts du till Zoom.

Vi finns på plats 15 minuter innan start – vi rekommenderar att du testar att allting fungerar innan vi börjar.

Via datorn

Klicka på länken du har fått – klicka på ”Join with Computer Audio”.

Skriv in Meeting ID och Lösen.

Via smartphone eller läsplatta

Välj ”Call using Internet audio”

Skriv in Meeting ID och Lösen

Installera appen manuellt

För den enklaste och bästa upplevelsen i Zoom kan du hämta Zoom-appen till datorn på www.zoom.us/download eller där du hämtar appar i telefonen.

Öppna Zoom – skriv in Meeting ID och Lösen

Välj ”Join with Computer Audio”.

Film om Zoom

Här kan du se en kort film om hur du kommer igång med Zoom: https://www.youtube.com/watch?v=TqkKPLVbG4o

 Strular tekniken – här är våra tips

 • Lämna Zoom och kom tillbaka igen
 • Starta om datorn
 • Stäng ner öppna program – det kan göra Zoom långsamt om du har för mycket igång samtidigt
 • Ladda ner Zoom-appen
 • Koppla in ett headset
 • Testa ljudet när du kommer in till Zoom (finns vid ”mute”-knappen)
 • Kontakta Läras support – vi finns på plats 15 min innan vi börjar.

Ett fungerande digitalt möte – här är våra tips

 • Undvik bakgrundsljud
 • Stäng av mikrofonen när du inte talar
 • Stäng av video om det går trögt eller ljudet hackar
 • Ha kameran riktad från ljuset i rummet för att du ska synas på bästa sätt

Läras tekniska support

Vi hjälper dig 15 minuter innan start. Du kan kontakta oss på mail support@larasverige.se. Mer information och kontaktupplysningar finns i inbjudan du har fått från oss.

Bekräftelse och kallelse

När du anmäler dig till en öppen utbildning skickar vi en bekräftelse till den e-post du uppgav i anmälan. När du accepterar denna inbjudan läggs den automatiskt i din kalender. I bekräftelsen framgår bland annat vilken utbildning du har bokat, din fakturaadress och pris ex. moms. Vänligen kontrollera alltid att uppgifter stämmer.

Ca tre veckor innan utbildningen startar skickar vi en kallelse med ytterligare information om utbildningen såsom tider och plats med mera. Din kalender uppdateras automatiskt med den informationen.

Online utbildning: Om du är anmäld till en online utbildning får du ytterligare en kallelse med en Zoomlänk cirka en vecka innan utbildningen.

Vad gäller om jag vill avboka en utbildning?

Din anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till någon annan om du själv får förhinder att delta.

Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften.

För avbokning av utbildning kontakta oss på 08-578 700 66 eller skriv ett mail till utbildning@larasverige.se

Avanmälan eller uppgifter om eventuell ersättare måste lämnas skriftligen.

Jobbar du på Ambea, Nytida eller Vardaga, se avbokningsregler på intranätet.

Ingår det lunch på utbildningen?

Öppna utbildningar

Ja, det ingår lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika på våra öppna utbildningar. Om du har någon allergi eller om det är något du inte äter meddela oss på utbildning@larasverige.se

 

Föreläsningar

Nej, det ingår inte lunch däremot ingår för – och eftermiddagsfika.

 

Hur hittar jag till utbildningslokalen?

Var utbildningslokalen ligger framgår av din bekräftelse och kallelse. När vi genomför öppna utbildningar i Stockholm, Göteborg eller Malmö hålls de som regel i:

Stockholm/Solna – Lära, Evenemangsgatan 21, plan 6, Solna

Malmö – Elite Plaza hotel, Gustav Adolfs torg 49, Malmö

Göteborg – Induction AB, Vassgatan 3E, Göteborg

Hur får jag mitt diplom efter genomförd utbildning?

Öppna utbildningar

För att få ett diplom ska du ha deltagit på utbildningens samtliga dagar. Efter utbildningen skickar vi dig ett intyg via den e-post du uppgav vid anmälan.

 

Hur lagrar ni mina personuppgifter?

Integritetspolicy

Lära respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. I denna integritetspolicy (”Policy”) beskrivs vilka typer av personuppgifter som behandlas och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka som är mottagare av personuppgifter, hur länge personuppgifterna lagras samt hur du kan komma i kontakt med oss och utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (EU/2016/679) (”GDPR”).

Denna Policy omfattar de personuppgifter som samlas in via hemsidan eller genom kommunikationskanaler som anges på hemsidan.

Personuppgiftsansvarig

Ambea Sverige AB, org. nr. 556542-9908 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna Policy.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

Nyhetsbrev

Om du anmäler dina uppgifter för nyhetsbrev på vår hemsida kommer vi att använda den e-postadress du anger i syfte att sända dig nyhetsbrev.

Vår behandling av dina uppgifter baserar sig på ditt samtycke. Vi behandlar din e-postadress för att sända nyhetsbrev till dess du drar tillbaka ditt samtycke. Du kan när som helst avsluta din prenumeration och avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på den avregistreringslänk som finns i varje nyhetsbrev. Vill du att vi raderar dina uppgifter kontakta oss via webmaster@ambea.se. Ditt återtagande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av vår behandling på grundval av samtycket innan det återkallades.

Bokning av utbildning

På vår hemsida har du möjlighet att boka dig på ett att våra frukostseminarium, föreläsningar eller utbildningar. Vi kommer att behandla de personuppgifter du angett i syfte att löpande delge dig information kring genomförande av dessa. Information avser bekräftelser, kallelser och diplomutskick via e post.

Vår behandling av de personuppgifter du anger i samband med en bokning baserar sig på ditt samtycke. Du kan när som helst, efter ett genomförande dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på utbildning@larasverige.se.

Ditt återtagande av samtycket kommer inte att påverka lagligheten av vår behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades. Vi behandlar dina personuppgifter för att sända dig information tills dess att föreläsning/utbildning är genomförd och diplom utskickat.

Om du kontaktar oss via telefon

Vi spelar inte in telefonsamtal. Om du kontaktar oss via telefon tar vi vid behov temporära minnesanteckningar för att kunna hjälpa dig med ditt ärende. Dessa förstör vi på ett säkert sätt när vi hanterat din förfrågan. Vår behandling av personuppgifter du anger under telefonsamtalet behandlar vi baserar vi på vårt berättigade intresse att kunna hantera inkommande samtal.

Om du kontaktar oss via e-post

Vi behandlar din e-postadress och personuppgifter du anger i ditt e-postmeddelande i syfte att besvara ditt e-postmeddelande och hantera din förfrågan. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att kunna hantera inkommande e-post.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi gallrar e-post och meddelanden som inkommer via kontaktformulär var tredje månad. Om ditt ärende är avslutat vid tidpunkten för gallring kommer ditt e-postmeddelande eller kontaktformulärsmeddelande att raderas. Om ditt ärende fortfarande pågår vid gallring kommer meddelandet att raderas vid första gallringstillfälle som infaller efter ärendets avslutande. Detta innebär att e-postmeddelanden och kontaktformulärsmeddelanden kommer att sparas i max tre månader efter att ditt ärende är avslutat.

För information om hur länge personuppgifter som insamlas på annat sätt sparas, se respektive avsnitt i denna Policy.

Mottagare av personuppgifter

Vi använder oss av leverantörer för att kunna bedriva vår hemsida och verksamhet i övrigt. Vi använder oss bland annat av leverantörer för vår hemsida, e-post, nyhetsbrev och hantering av kursbokningar. Dessa leverantörer kommer att behandla dina personuppgifter å våra vägnar i enlighet med våra instruktioner och är därmed våra personuppgiftsbiträden. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa din integritet.

Var lagras personuppgifterna?

Vi lagrar och behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga i relation till det ändamål för vilket de behandlas, och du har rätt att kontrollera att så sker. För att utöva de rättigheter som beskrivs nedan, vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan), om inte annat anges under respektive avsnitt.

Registerutdrag

Du har rätt att begära information om huruvida och i så fall vilka personuppgifter om dig vi behandlar, samt motta information om behandlingen.

RADERING (Rätt att bli glömd)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, eller om du återkallat ditt samtycke på vilket behandlingen baserar sig och det saknas annan rättslig grund för behandlingen.

Inge klagomål

Om du har frågor eller synpunkter rörande vår behandling av personuppgifter, välkomnar vi dig att i första hand ta kontakt med vårt Dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan). Du har dock rätt enligt lag att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet. För att göra detta behöver du vända dig direkt till tillsynsmyndigheten. I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dataportalitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, om (a) behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och (b) behandlingen sker automatiserat.

Rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Begränsning

Du har rätt att av kräva att behandlingen begränsas om exempelvis behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användande.

Rätt att invända

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter vars rättsliga grund är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, eller att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen. Vi får då inte längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vår hemsida använder https.
Vi uppmärksammar dig på att e-post ofta inte är ett säkert sätt att kommunicera på. Du bör därför undvika att sända personuppgifter av känsligare natur via e-post. Även kommunikation som sänds via kontaktformulär transporteras till oss i form av e-post.

Dataskyddsombud

Har du frågor om personuppgiftsbehandling eller vill du komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud?
Skriv till:
Dataskyddsombud
Ambea AB
Box 1565
171 29 Solna
Eller sänd e-post till:
dataskyddsombud@ambea.se

Denna integritetspolicy uppdaterades den 17 maj 2019.

Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.