Tony Attwood är professor och medgrundare till Kat-Kittet i denna video berättar han kort om varför Kat-Kittet är så användbart.

I mitt kliniska arbete ser jag att ett av de stora problemen inom autism är förmågan att uttrycka tankar och känslor med talspråk.

Jag upplever en större framgång när man utforskar känslor – och kommunicerar aspekter av känslomässig förståelse och uttryck – om personerna sitter bredvid varandra istället för ansikte mot ansikte – och använder ett sådant visuellt material som du hittar i Kat-Kittet.

Jag rekommenderar därför starkt Kat-Kittet som ett sätt att hjälpa er båda att utforska och förklara känslor.