Lära tipsar

Kartlägg positiva känslor med kollage 

ankor, kollage, Lära tipsar, Lära

Bygg på det positiva, det är grunderna i PERMA, som är en metod att öka välbefinnandet.

Ta fram lite olika tidningar som du delvis vet innehåller bilder och texter som du tänker att din huvudperson uppskattar. Föreslå att ni tillsammans ska skapa ett kollage av saker som skapar positiva känslor hos denne. Kanske hamnar personen i flow under tiden ni arbetar med kollaget och blir klar samma dag, eller också är det något ni tar fram då och då och jobbar vidare med.  

Syftet är att synliggöra för personen och samtidigt kartlägga för personal vad som känns just positivt för personen i fråga. Kollaget blir sedan en riktlinje på sådant som personen behöver få möjlighet att göra mer av – själv, med en familjemedlem, vän eller med dig som personal.  

Detta är bara ett av många sätt att jobba med kartläggning. I Läras PERMA-utbildning får du lära dig mer.