Lära

Kaos i hjärnan! -Om att ha ADHD och ett fungerande yrkesliv

Camilla möller Ambea

Att ha ADHD innebär ofta att man fungerar på lite andra sätt än normen och majoriteten av människor. Personer med ADHD vittnar ofta om hur de känt sig annorlunda under sin uppväxt och haft svårt för saker som andra tycks klara utan ansträngning. Det är inte ovanligt att man jämför sig och känner sig misslyckad vilket i sin tur leder till bristande självförtroende och dålig självkänsla. En sådan uppväxt kan förstås leda till lika utmaningar när det gäller att finna sin plats i ett yrkesliv.

Personer med ADHD blir ofta bra på att maskera och korrigera sina utmaningar. Men detta har ett pris. Det kan vara mycket krävande och tröttande av personen i fråga och det är inte ovanligt att det slutar med utmattning och i värsta fall utbrändhet. Hur gör man då för att finna sin plats och fungera i en värld som allt som oftast kräver olika grader av prestation av en?

Lära har pratat med Camilla Möller som arbetar som inköpskoordinator på Ambea om hur hennes arbetsliv sett ut.

Camilla använder metaforen fågeln som försökt springa i löparskor för hur sitt liv varit. “Jag ville springa lika fort som alla runt mig men hade så korta små ben. Jag köpte nya löparskor men inget hjälpte. Jag kom alltid sist. Tillslut var det någon som sa: men Camilla, fåglar är inte bra på att springa varför flyger du inte istället?” , då trillade polletten ner och jag fick en AHA-upplevelse. Jag kanske inte må springa så fort som andra men jag kan andra saker, berättar Camilla.

Grunden för att må bra med ADHD är att sluta jämföra sig med andra och lära sig se sina egna styrkor och förmågor. “Fråga dig själv ”Vad behöver JAG för att fungera bra på jobbet?” säger Camilla. Att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett balanserat liv är viktigt för alla men inte minst för människor med ADHD, det gäller rutiner för mat, sömn, avslappning och rörelse.

Svårt att sortera intryck när man har ADHD

Något annat som är viktigt för personer med ADHD som kan ha svårt med att sortera alla tankar och intryck är att praktiskt och konkret jobba med struktur och planering. Att skaffa sig en översikt över vad som behöver göras, när och hur, är ett botemedel mot stress. Att känna att man inte har kontroll, att saker svävar runt som en karusell i huvudet svåra att greppa och få tag på är pressande och det är lätt att bli överväldigad, säger Camilla.  En tydlig struktur minskar pressen och uppgifterna kan bockas av en efter en.

Camillas tredje tips för den med ADHD är att se över arbetsmiljön. Hur ser det ut på kontoret? Är det mycket spring? Kan du välja att sitta på ett annat sätt där du blir mindre störd? Hur är det med ljudvolymen? Kan du använda hörlurar för att stänga ute?

Allt detta är vad personen själv kan göra för att må så bra som möjligt på jobbet men det är också viktigt med samspelet och samarbetet med kollegor och chefer.

 

Här är Camillas tips till chefer och kollegor:

  • Se till att det finns en tydlig arbetsbeskrivning och gå igenom den tillsammans med arbetstagaren så att alla moment och prioriteringar är tydliga. Sätt konkreta mål och deadlines och följ upp med regelbundna möten. Om det är långbollar så dela upp dem i deluppgifter. Gärna kortare deadlines och mer uppföljningar och avstämningar än för långa stora projekt.
  • Pressa inte personen att föra anteckningar på möten, det kan vara svårt och upplevas som stress.
  • Ge positiv och konstruktiv feedback och bekräfta personen när det går bra!
  • Se till att det finns ett lugnt rum om personen blir för stressad eller övertrött