Lära

Jonas Andersson – viktigt med evidensbaserade metoder

porträtt Jonas Andersson

Som utbildare och handledare på Lära möter Jonas Andersson personer som till exempel jobbar inom behandling av psykisk ohälsa och missbruk, men han har också utbildat poliser i metoden motiverande samtal (MI).

Utöver MI utbildar Jonas även inom Återfallsprevention och introduktionskurs i KBT, alla är evidensbaserade metoder.

– Det är viktigt för mig att vi jobbar med metoder som har grund i forskning och är evidensbaserade. Utmaningen är att göra det på ett sätt som är förståeligt och begripligt. Många som kommer på utbildningen kan tycka att de redan har arbetssätt som fungerar för just dem, men i behandlingsarbetet är det viktigt att det finns stöd för att metoden fungerar långsiktigt och att utgå från evidensen.

Förändringsarbete ofta komplext

Jonas har själv arbetat både inom öppenvård och på behandlingshem, bland annat som KBT-terapeut.

– Jag vet att många metoder kan låta enkla i teorin, men i praktiken är det mycket annat som spelar in och det är ofta mer komplext, säger Jonas.

Han exemplifierar med att en person kan vara på ett behandlingshem för att hen lider av psykisk ohälsa, men att det också brukar finns annat i personens bagage: en diagnos, missbruk, en familjehistoria eller trauman. En ytterligare omständighet är behandlingen som regel pågår under en kortare period, ett par månader till ett år. Det är under den korta perioden som personalen kan vara med och stötta och motivera till förändring.

– Att utbilda eller handleda som jag gör är den enkla biten. Jag är ödmjuk inför hur svårt det kan vara att jobba med förändringsarbetet utifrån de förutsättningar man har i varje enskild situation. Det är sällan ett linjärt arbete, utan kan vara två steg fram och ett bakåt.

En utbildning hos Lära innehåller många moment och mycket variation såsom föreläsning, grupparbeten och film. Det är ett bra sätt att skapa både engagemang och öka lärandet menar Jonas. Pandemin har också inneburit att Lära erbjuder utbildningar online, något Jonas tror kommit för att stanna som ett komplement till utbildningar där man ses på plats.

– Det går att göra mycket mer än vad jag skulle ha trott för ett år sedan och det har varit utvecklande för mig att leda utbildningar online. Den största fördelen är att vi når personer som inte kunnat gå våra utbildningar tidigare, men nu kan de vara med, säger Jonas.