Lära

Inger Brolin – demens är mitt kall!

porträtt Inger Brolin

Inger Brolin kom i kontakt med äldreomsorgen redan på 1970-talet då hon arbetade extra medan hon utbildade sig till violinist, och det är stor skillnad mot då och nu.

– Då var det förvaring och det saknades förståelse för personer som hade demenssjukdomar och deras beteenden, säger Inger.

Senare utbildade hon sig till undersköterska och hamnade i äldreomsorgen.

– Jag tyckte det var intressant med äldre och framförallt med de personer som i mina ögon hade ett avvikande beteende, vilket jag inte då förstod berodde på demenssjukdom. Men när jag väl lärde mig att lyssna på dem och hittade nycklarna till demens, blev det mitt kall, fortsätter Inger.

Sedan flera år är det som utbildare inom Lära som Inger sprider kunskap och kompetens om hur man bäst bemöter en person med demenssjukdom. Sin bakgrund har hon nytta av som en referensram. Inger har också en mycket speciell förmåga att lära sig namn blixtsnabbt, något som snabbt skapar en familjär och trygg stämning under utbildningsdagarna.

– Mitt budskap är att personer som lider av demens minns mer än ni tror. Det är inte alltid personen minns fakta men hen minns de känslor som en händelse eller ett beteende framkallar, säger Inger.

Därför är det viktigt att bemöta oro, lyssna in tonläge och sätta ord på personens känslor. Som personal behöver man då känna till mycket om personens bakgrund, den så kallade levnadsberättelsen, eftersom personer med demenssjukdom ofta går tillbaka i barndom.

Brinner för det pedagogiska

Det roligaste med jobbet är alla människor hon träffar, både personal och äldre. Inger brinner också verkligen för det pedagogiska och för att få lära ut.

– Våga pröva brukar jag säga. Våga pröva åtminstone en sak från utbildningen och våga också misslyckas, men ge inte upp. Om något inte fungerar på en gång, pröva igen och igen.

Inger vill att de som går utbildningen ska reflektera över sitt eget arbete och för vems skull man utför sin arbetsuppgift. Hon vill också att de ska få inspiration och tycka att de har valt rätt yrke.

Målet är att det arbetssätt kring demens som hon lär ut ska vara så pass enkelt att vardagen också blir enklare för medarbetarna själva, de boende och deras anhöriga.

– Den som går en utbildning gör en resa. Det är så roligt när jag får feedback på att det jag lär ut fungerar i vardagen, när personalen berättar att de har provat och att det fungerade, säger Inger.