Lära tipsar

Aktivera känslor och skapa närvaro genom våra sinnen

Människor med demenssjukdom minns ofta utifrån sina sinnen. Dofter och smaker kan väcka minnen. Genom att kombinera olika sinnen kan man aktivera känslor av olika slag. Att fånga och återuppväcka positiva minnen och att leda uppmärksamheten till något speciellt kan tex göras genom att aktivera smak, känsel och lukt.
Att servera flädersaft och låta personen lukta på en fläderblomskvist kan väcka glada sommarminnen.