Lära tipsar

Aktivera känslor och skapa närvaro genom våra sinnen

Människor med demenssjukdom minns ofta utifrån sina sinnen. Dofter och smaker kan väcka minnen. Genom att kombinera olika sinnen kan man aktivera känslor av olika slag. Att fånga och återuppväcka positiva minnen och att leda uppmärksamheten till något speciellt kan tex göras genom att aktivera smak, känsel och lukt.

Om personen kan och vill är det ofta uppskattat att delta i matlagningen. Att känna, lukta och röra vid ingredienser och att få laga den mat man önskar väcker ofta minnen.

På vår utbildning Demensutbildning från teori till praktik får du lära dig mer konkreta sätt att bemöta människor med demens.