Lära

Helena Rödén med passion för omsorg och pedagogik

porträtt Helena Rödén

Helena Rödén är undersköterskan med passion för omsorg och pedagogik som efter 35 år på äldreboende nu jobbar heltid med demensutbildning på Lära.

– Demenssjukdomar är utmanande. Vi kan inte bota dem – men det finns så mycket man som omsorgspersonal kan göra för att ge en god omvårdnad, säger Helena.

Helena talar av egen erfarenhet då hon tidigare arbetat länge inom olika former av äldreomsorg. 2014 kom hon till äldreboendet Vardaga Broby gård i Täby, Stockholm, just då boendet skulle demenscertifieras genom Läras Demensutbildning. Det är en process som börjar med tre hela utbildningsdagar för all personal, utbildande av demensansvariga och följs sedan av flera handledningsmöten med arbetsgrupperna för att implementera arbetssätten i verksamheten.

– Jag tänkte: ”ja, det är ju så här man ska göra!”. Utbildningen var så gedigen och strukturerad.
Helena, som på egen hand hade fördjupat sig inom området demens, samt tagit fram en endagsutbildning för en tidigare arbetsgivare och utbildat, blev imponerad.

Utbildare på Lära

Helena blev demensansvarig på boendet – med ansvar för att kollegorna praktiserar kunskaperna från demensutbildningen och hösten 2019 började hon arbeta heltid på Lära för att utbilda inom demens.

– Mitt jobb som utbildare är nu att nå fram till personalgrupperna jag har framför mig, för att de ska få viktiga kunskaper att ta med sig till sina boenden. Med kunskaperna personalen får med sig från utbildningen kan de göra skillnad på riktig för att nå fram till omsorgstagarna och ge dem ett så gott liv som möjligt.