utbildningstillfälle glada personer runt ett bort

Skräddarsydd utbildning

Vad behöver din verksamhet? Saknar ni någon kompetens eller behöver ni hjälp med en förändring? Lära ger det stöd just ni behöver.

Läras skräddarsydda uppdrag är alla olika. Du kan exempelvis:

  • Utgå från en existerande utbildning, exklusivt genomförd specifikt för er verksamhet.

  • Fritt kombinera olika hjälpinsatser och utbildningar till ett paket som passar just er. ​

Alla anpassade uppdrag bygger vi efter att ha lyssnat in era behov, utmaningar, önskemål.

undervisningsmiljö två personer pratar och skriver

Axplock av skräddarsydda utbildningar

Beroende och missbruk inom LSS

undervisning lärare står övriga sitter blädderblock i bakgrund

Droger är allt mer tillgängliga och det skapar utmaningar.

Droger är en växande utmaning inom LSS. Det finns ofta ett behov av samtal och samstämmighet bland personal kring tillgänglighet men också om kunskap om missbruk och beroendeproblematik. Deltagarna tar upp utmaningar och få konkret hjälp.

Begränsningsåtgärder -för chefer och arbetsledare

Från begränsningsåtgärd till pedagogisk lösning för chefer och arbetsledare.

När ett beteende blir utmanande kan det vara svårt att hitta lösningar – det kan leda till användning av makt, tvång eller begränsning. Vi diskuterar hur vi kan leda och följa upp medarbetare i deras pedagogiska arbete och deras dokumentation. För dig som leder arbete inom skola och omsorg.

Fördjupning i lågaffektivt bemötande

händer som skriver på post-itlappar

Fokus på era specifika utmaningar och lösningar.

Medarbetarna är delaktiga i att hitta lösningar på utmaningar med verktygen i LAB. Vi använder bland annat rollspel för att skapa trygghet i olika arbetssituationer.

Utveckling av ledarprogram till större organisationer

logotype Brandon Hall Group Leadership development Gold 2022

Vi bygger ledarskapsprogram som i enlighet med era värderingar.

Utveckla ett effektivt ledarskap. Detta ger ett utvecklat ledarskap med fokus bland annat på feedback och ett coachande förhållningssätt.

Läs mer om vårt prisbelönta ledarskapsprogram

Demensutbildning LSS – olika sätt att åldras och anpassad stöd.

kvinna på huk framför äldre kvinna

Demensutbildning anpassad för LSS-gruppbostad med utgångspunkt i åldrandet.

Medarbetarna får insikt i det normala åldrandet, de vanligaste demenssjukdomarna och är delaktiga i att designa anpassningar i sin arbetsmiljö.

Motiverande kommunikation med anhöriga

utbildning kvinna i svart står vid blädderblock

Utvecklad samverkan med anhöriga

Samverkan och samtal med anhöriga ska bygga på förståelse och respekt. Hur man samtalar är avgörande för samarbetets utveckling. Här får du öva och ta upp det som är svårt.

Möt några av våra kunder