Goda resultat med handledning

Lära erbjuder handledning för verksamheter som behöver hjälp att lösa en specifik utmaning. Malma by är en av de verksamheter som fått handledning.

Malma by är ett av Nytidas gruppboenden. Det ligger på en stilla villagata i utkanten av Malmköping i lugn och lantlig idyll. Lugnt hade det också varit boendet där en grupp äldre personer bott i flera år. Men så flyttade en ny yngre person in som saknade talat språk, var stressad och blev både utåtagerande och självskadande. För att komma till rätta med problemen och skapa en trygg vardag och en god kommunikation med personen fick medarbetarna under 2017 stöd och hjälp med handledning från Läras Helene Markhagen.

– Vi tänkte aldrig tanken att det här inte kommer att fungera när brukaren flyttade in på Malma By, utan snarare tänkte vi att det här kommer att bli en utmaning. Vi hade egna idéer om vad vi ville göra. Men det är så lätt att bli hemmablind och därför var det bra att Helene kunde komma in utifrån med friska ögon. Det vi ville uppnå var att alla i arbetsgruppen skulle jobba på samma sätt, säger verksamhetschefen Susanne Åhlin.

På Malma by inledde Helene med att vara med i verksamheten under två dagar för att bilda sig en uppfattning om situationen.

– Jag såg att man gjorde mycket bra, men såg också att den nyinflyttade personen var i kaos. Han visste ingenting om varför han var där eller vad som skulle ske under dagen. Det var mycket frustration i att inte kunna kommunicera, säger hon.

Hela arbetsgruppen deltar

När Lära genomför handledning är hela arbetsgruppen med, inklusive verksamhets- och gruppchef. Det är viktigt för att alla ska höra samma sak, få samma information och ha samma bild både av problemet och vad målet är. Så hela personalgruppen på tolv personer samlades. Först av allt fick alla sätta ord på sina känslor. Och de fanns mycket frustration i gruppen.

– Det var svårt att inte veta hur vi skulle bemöta personen, vi var inte heller vana vid att det flög grejor och att saker gick sönder, berättar Amanda Jyttner.

Tillsammans med Julia Jyttner är hon stödperson för brukaren och hade ett extra ansvar att driva på för de förändringar som behövde göras. Det första steget handlade om att göra en kartläggning. Då fokuserade man på vad som orsakade de utåtagerande beteendena och fick svara på frågor av typen: Vad gjorde vi innan utbrottet, vem var med och hur agerade jag, var jag kanske stressad. Syftet med kartläggning är att förstå varför ett utåtagerande beteende uppstår och hur man ska jobba för att förebygga och undvika att det uppstår igen.

Under en period behövde de också göra förändringar i miljön så som att ta bort gardiner och lösa inredningsföremål.
I nästa steg började gruppen jobba med tydliggörande pedagogik i form av till exempel bildscheman och timstock för att hitta ett sätt för omsorgstagaren att få struktur och förutsägbarhet i sin vardag. En utmaning har varit att få alla i gruppen att hela tiden jobba likadant.

-Vi märker att det blir stora förbättringar när alla gör som vi kommit överens om. Om det ska bli förutsägbart måste alla göra likadant hela tiden, säger Julia.

Fokus på det som är positivt

De fokuserar nu också mer på det som är positivt än på det som är negativt.
– När vi slutade att uppmärksamma självskadebeteendet så minskade det, säger Amanda.
Viktigast av allt är dock att brukaren nu med hjälp av bildkommunikation och schema har fått ett sätt att kommunicera och ett språk. Han kan uttrycka sin vilja, välja saker att göra, kan följa med till affären och äta söndagsmiddag tillsammans med de övriga på boenden. Kort sagt han mår bra.

– Vi ser också att han litar på oss i personalen på ett helt annat sätt än tidigare, han är trygg och trivs, säger Julia.

Totalt hade Helene handledning med arbetsgruppen på Malma by fyra gånger under våren och fyra gånger på hösten 2017.

– Men sista gången jag var här fanns allt på plats och det fungerade jättebra, jag behövdes inte längre, säger Helene.