Pedagogisk handledning med personer runt bord med material, kvinna klädd i gult och svart står upp och tittar på övriga

Handledning

Behöver ni hjälp att hitta nya lösningar inom bemötande, behandling eller ledarskap?

Läras handledning genomförs i er verksamhet eller online. Syftet med handledningen är att stötta personalen att hitta lösningar och att implementera nya förhållnings- och arbetssätt.

Vi erbjuder bland annat observation, workshops och praktiskt stöd för att hjälpa er med praktiska lösningar på plats.

Vi anpassar handledning, workshops och observation utifrån era behov och er målgrupp.

Exempel på våra olika handledningsformer

Ärende- och processhandledning

undervisning kvinna i gult och svart står upp övriga sitter

Handledning i grupp eller för enskilda medarbetare – på plats eller online.

Här tar vi upp specifika frågeställningar, pedagogiska utmaningar eller utmanande beteenden. Läras handledare ger stöd i arbetet och träffar hela eller delar av personalgruppen. Vi diskuterar konkreta frågeställningar och beslutar om nya tillvägagångssätt.

Analys av fallbeskrivningar.

Fokus ligger på reflektion och analys och ger medarbetarna bra och konkreta verktyg att arbeta vidare med. Vi lär av det som fungerar och ändrar det som inte fungerar.

Workshop och praktiskt stöd

händer som skriver på post-itlappar

Workshop med medarbetarna. Vår handledare är på plats hos er och arbetar tillsammans med medarbetarna i en kreativ och skapande anda.

Medarbetarna är delaktiga i att göra anpassningar i miljön, som till exempel placering av möbler, visuellt stöd eller kommunikation och design. Vi skapar fritids- och/eller sociala aktiviteter eller visuella instruktioner.

Rollspel och träning på plats. Läras handledare initierar rollspel utifrån era konkreta fall och aktuella utmaningar.

Medarbetarna får öva på bemötande, kommunikation och kroppsspråk. Detta är ett roligt och givande sätt att praktiskt arbeta med utmaningar och hitta nya lösningar.

Observation

kvinna med röda naglar fyller i papper pojke bredvid

Observation i verksamheten. Läras handledare är med på plats tillsammans med en medarbetare och observerar bland annat miljö, kommunikation och färdigheter.

Observationen tar ungefär två timmar. Därefter träffar handledaren ansvariga medarbetare eller hela personalgruppen för att diskutera vilka anpassningar som behöver göras.

Handledning till dig som själv handleder

man och kvinna med take-awaykaffe mannen tittar in i kameran

Att handleda andra. Du som handleder ska kunna hantera en stor grupp, klara att möta motstånd och svåra pedagogiska fall.

Vi kan hjälpa till att stärka dig i rollen som handledare. Vi kallar det att ge handledning på handledning. Här kan du också få avlastande samtal efter svåra situationer i handledningen. Vi ger dig råd och tips på hur du kan lyckas med din handledning.

Läs om vår utbildning för handledare här


Läs mer om Läras handledning

Goda resultat med Läras handledning