Lära

Grattis Lära fem år!

tårtkalas

I höst fyller Lära fem år och kan se tillbaka på flera innehållsrika år där den pedagogiska kompetensen har certifierats, flera nya utbildningar har tillkommit och utbildningar och kunskapsmingel numera erbjuds även digitalt.

Lära är en del av omsorgsföretaget Ambea och bildades för att samla all den kompetens som fanns i olika delar av företaget gällande utbildning, handledning och kompetensutveckling

– Det fanns en massa kunskap, bra metoder och erfarna utbildare. Vi inom Lära skulle famna våra egna företag Vardaga och Nytida, men också bredda oss och erbjuda vår kunskap till hela omsorgsbranschen, säger Läras utbildningschef Malin Lampén.

Hon menar att det är en viktig aspekt att Lära har både interna och externa utbildningar eftersom en bärande tanke inom Lära är att deltagarnas erfarenheter är betydelsefulla. Det ger ett bredare perspektiv ju fler världar som möts.

Certifierade utbildare med egen praktisk erfarenhet av omsorgsarbete

–  Förr var utbildaren den som satt på all kunskap och deltagarna skulle lyssna. Inom Läras ser vi att utbildarnas uppgift snarare är, att utifrån den kunskapsnivå som finns hos deltagarna, få dem att förstå vilken kompetens de faktiskt besitter själva, säger Trine Bach Jensen, utvecklingschef på Lära.

Utbildarnas kompetens är något som särskiljer Lära från andra. Utbildarna har alla en egen praktisk erfarenhet av omsorgsarbete, men de är också certifierade enligt metoden HPLJ, en pedagogisk modell för att skapa effekt och nå resultat av utbildningar. En annan bärande tanke i Läras utbildningar är att teori och kunskap behöver omsättas praktiskt när man kommer tillbaka efter utbildningen.

– Under utbildningen övar och tränar vi tillsammans och ger deltagarna verktygen, men sedan har de själva ett ansvar att använda dem i sitt dagliga arbete, säger Trine.

–  Vi på Lära går dock gärna hand i hand med våra uppdragsgivare och kan bidra med handledning och skräddarsydda utbildningar för att nå en varaktig förändring, säger Malin.

Kompetensutveckling behövs inom omsorgen

Personalomsättningen inom omsorgen är stor. Det är arbetsgivarens ansvar att medarbetarna har den kunskap de behöver för att kunna göra ett bra jobb och bemöta omsorgstagarna på rätt sätt, menar Trine och Malin. I dag saknar många utbildning eller har en grundutbildning men saknar kunskap om pedagogik och metoder.

– Vi kan förändra med hjälp av utbildning och på så sätt minska personalomsättningen och öka trivseln på jobbet, säger Trine.

–  Medarbetarna ska förstå att de har ett betydelsefullt och spännande jobb. Även om det också finns stressande situationer och jobbet kan vara tufft vill vi att de ska känna stolthet, säger Malin.

– Ur omsorgstagarens perspektiv är det otroligt viktigt att bli individuellt bemött utifrån egna önskemål och förutsättningar. För att skapa en omsorg av hög kvalitet behöver man därför arbeta utifrån evidensbaserade metoder, fortsätter Trine.

Båda är eniga om att det behövs mer kompetensutveckling i branschen. Lära har under de här fem åren därför breddat sina utbildningserbjudanden med bland annat Motiverande samtal (MI), Återfallsprevention, KBT och visuell kommunikation. Lära var också snabba med att erbjuda digitala alternativ när pandemin satte stopp för utbildningar på plats. Läras kostnadsfria webbseminarier är mycket populära.

– Vi kommer att fortsätta erbjuda digitala utbildningar för den som föredrar det i stället för klassrumsutbildningar, säger Malin.

Fem år har gått fort och att sia om var Lära kommer vara om ytterligare fem år är förstås svårt. Malin och Trine vill att nyfikenheten ska fortsätta prägla Lära och att nya utbildningar ska skapas. De hoppas också på ett fortsatt gott samarbete med kunderna där Lära hjälper till att utveckla både verksamhet och personal.

– Kanske finns vi också i Danmark och Norge om fem år, säger Trine.

Sagt om Lära:

–Vi har fått en större samsyn, fler deltar och tar ansvar, det är en annan dialog och högre i tak. Efter utbildningen har det skapats en starkare vi-känsla av att vi alla tillsammans är Villa Hertig Knut.

Eva Rehn, verksamhetschef på Vardaga Villa Hertig Knut.

– Våra medarbetare är en ganska heterogen grupp med olika erfarenheter och där man många gånger har olika förutsättningar utifrån vem man möter i jobbet. Lära fick ihop det väl.

Erica Segolsson HR-ansvarig Kooperativet Olja

– Utbildningarna är roliga. Vi lär oss nytt men vi får också delge varandra vår kunskap, byta erfarenheter och få inblick i hur andra jobbar. Vi kan ju så mycket!

Yvonne Nordén, boendestödjare Nytidas gruppboende Åby1