Lära tipsar

Förälskelse på demensboende

Att finna en ny kärlek på sitt demensboende är inte ovanligt. Helena Rödén som arbetar som utbildare på demensakademin vet att sådana förälskelser inte bara är skimmer och dans på rosa moln. I alla fall inte för de anhöriga.  

Grundsynen är att alla har rätt till sina egna känslor, de är sanna och äkta även om objektet för känslorna kan bytas när personen på grund av demenssjukdom inte minns sin make/maka när den inte finns i rummet just för stunden. Som personal har man inte någon laglig rätt att döma någons moral eller försöka hålla isär personer som vill umgås. Som personal bör man förhålla sig till hur personen med demenssjukdom mår här och nu, och hur personen här och nu vill ha det. 

Men som personal kan man ändå göra vissa saker för att underlätta för den anhörige: Be den anhöriga att meddela innan hen kommer på besök. Då kan man som personal få möjlighet att se till att maken/makan inte umgås med den nya kärleken precis när den anhörige kommer på besök.
Det kan också vara bra att hitta olika sätt att förbereda den boende inför den anhöriges besök så att det blir så positivt laddat som möjligt.  

På Läras utbildningar i demens och åldrande får du lära dig mer om diagnos och bemötande. Äldre och demenssjukdom – utbildningar – Lära (lara.se)