Lära

För Rebecca Söderström är Lära mer än bara ett jobb

porträtt av Rebecca Söderstrlm

Rebecca Söderström började jobba i omsorgen som tjugoåring och har en lång och gedigen yrkeserfarenhet bland annat från HVB för barn och unga. När hon ville utvecklas vidare yrkesmässigt föll valet på Lära.

– Jag hade gått utbildningar med Lära. En del av mina nuvarande kollegor har jag haft som utbildare och kände att det här vill jag vara en del av, säger Rebecca.

I dag handleder och utbildar Rebecca bland annat inom Studio 3, introduktionsutbildning KBT, individuellt vardagsstöd och PERMA. Hon är stolt över att vara en del av Läras team.

– På Lära är det prestigelöst. Här finns en otroligt hög kompetens kunskapsmässigt men också om hur man förmedlar kunskap, säger Rebecca och fortsätter.

– Jag och alla mina kollegor delar verkligen vår vision om att göra världen lite bättre en människa i taget. Detta är inte bara ett jobb, utan ett sätt att leva och tänka på och det är det finaste med att vara en del av Lära.

Förstår deltagarnas situation

Eftersom det inte är så många år sedan Rebecca själv jobbade i omsorgen är det lätt för henne att sätta sig in i deltagarnas situation och förstå vilka svårigheter som de kan möta.

– Jag tycker om att dela med mig av mina erfarenheter och har ett bra sätt att lära ut. Jag utvecklas också själv hela tiden. På så sätt får jag mer att ge till deltagarna och det ger i sin tur resultat för boende och andra omsorgstagare som vi jobbar för.

Pandemiåret har inneburit en övergång till digitala utbildningar. Det positiva är att Lära på så sätt möter personer som annars inte hade haft möjlighet att delta. Det är bra att valmöjligheten finns. Men Rebecca tycker att det kan kräva lite mer för att hålla fokus ensam framför en dator, både för henne och deltagarna.

– Jag som person får energi av att träffa människor och de där små diskussionerna som kan dyka upp vid en fikapaus försvinner ibland lite, men då gäller det att nyttja de digitala möjligheterna att kommuniera istället, säger hon.

Dialog, återkoppling och bekräftelse

För mycket i utbildningen handlar om att skapa engagemang, menar Rebecca. Dialog, återkoppling, att bekräfta deltagarna och skapa delaktighet är viktiga delar.

– Det är som allra bäst när det uppstår en bra dialog som leder fram till fina samtal och reflektioner som både jag och deltagarna kan ta med oss. Samtidigt som övningarna har landat bra så att deltagarna får med sig konkreta verktyg att använda i sitt dagliga arbete, säger Rebecca.