Lära tipsar

Fars Dag -till dig som är pappa till ett barn med NPF

Kära Pappa, vi vet att livet är många gånger präglat av höga toppar och djupa dalar av känslor, både för dig och ditt barn som ser och upplever världen på sitt alldeles unika sätt.

Påminn dig själv om att du som förälder gör ditt bästa i ditt försök att förstå dig på  de upplevelser ditt barn har. Din förståelse leder till den anpassning du gör för att bemöta ditt barn. Vissa gånger möter du ditt barn på precis det sättet det behöver, andra gånger tror du att du gör det men så visar det sig i form av reaktioner som du inte hade räknat med att ditt barn inte är av samma uppfattning.

Du gör så gott du kan även om det inte alltid blir “rätt”. När tankarna och känslorna tar övertaget så påminn dig själv om att ditt barn trots allt vet att du står för trygghet och kärlek.

Vi vill också påminna dig att det finns fler som du och fler i din situation, kanske kan det vara dags att söka upp dem? Att dela med sig och få bli hörd samtidigt som du får lyssna till det andra har att säga kan stärka dig. Kanske kan ni dessutom ge varandra tips och råd som kan gynna er i vardagen. Öppna upp för gemenskap och stöttning. Det är du värd!

I Läras utbildningar i tydliggörande pedagogik och individuellt vardagsstöd får du lära dig mer om bemötande och utbyta erfarenheter med andra.
Läs mer här: Individuellt vardagsstöd individ och familj – Lära (lara.se)