Hur kan man hantera en våldsam situation utan att själv använda våld eller tvång? Anders Östergren, utbildare på Lära, visar här en teknik inom lågaffektivt bemötande som man kan använda sig av. Tekniken är en av många som ingår i Läras utbildning Studio 3. Studio 3 bygger på att sätta brukaren i centrum, att aldrig hantera utmanande beteenden på sätt som kan orsaka smärta utan använda lågaffektivt bemötande och mjuka tekniker.  Läs mer om våra kurser inom Studio 3 här: https://lara.se/?s=studio+3

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.