Lära

Digitala utbildningar är här för att stanna

man skriver på dator

I grund och botten är en utbildning den samma oavsett om den sker i ett fysiskt klassrum eller i ett digitalt, menar Läras utvecklingschef Trine Bach Jensen. Läras definition av en utbildning är att den som deltar ska få ny kunskap, nya färdigheter samt få möjlighet att träna på det hen lär sig.  Målet med en utbildning hos Lära är att skapa beteendeförändringar som gör att man efteråt kan arbeta på ett annorlunda sätt.

Coronapandemin har ställt mycket på sin spets. Lära, som erbjuder utbildningar, fick under våren snabbt ställa om till digitala utbildningar, det vill säga utbildningar där man ses via en digital plattform som Zoom och var och en deltar från sin dator eller läsplatta.

Andra krav på upplägg, utbildare och deltagare

Innehållet i utbildningarna är som sagt det samma. Dock ställer en digital utbildning lite andra krav på upplägg, utbildare och på den som deltar, menar Trine Bach Jensen. Den som deltar i en utbildning måste vara aktiv, ställa frågor och medverka i grupparbete. Deltagaren måste reflektera, tänka och utmanas. För att det ska fungera digitalt måste deltagaren ha på sin mikrofon och kamera och interagera.

Också utbildarna har fått förändra sitt sätt att undervisa.

– Du ser ju inte deltagarna som vanligt, har inte ögonkontakt och kan inte följa kroppsspråket för att se om alla hänger med.  Man får istället hitta andra sätt till exempel omröstningar eller övningar där deltagarna själva får återberätta vad de lärt sig, säger Trine.


Med en digital utbildning behövs också fler pauser menar Trine. Annars blir det svårt med koncentrationen. Ungefär en gång i halvtimmen blir det paus eller en övningsuppgift som deltagaren kan göra själv.

Människor lär sig på olika sätt: genom att lyssna, se eller göra. Detta är en viktig utgångspunkt i Läras utbildningar och därför blandas olika inlärningsmetoder. Utbildaren kan visa en film, sedan förklara muntligt med egna ord och blädderblock, för att därefter låta deltagarna grupparbeta. Allt detta går att göra också digitalt. I Zoom går det att chatta, ordna omröstningar och visa whiteboard och Powerpoint. Här finns också möjlighet att skapa rum för grupparbeten. För i Läras utbildningar är de praktiska övningarna lika viktiga som den teoretiska kunskapen.

Fler vågar fråga

– En positiv skillnad som jag har märkt med de digitala utbildningarna är att fler vågar ställa frågor. Du kan ställa frågan direkt till utbildaren som förmedlar svaret till alla. I vanliga fall tar det ofta längre tid innan deltagarna har förtroende för varandra och vågar fråga, säger Trine.

En annan fördel är att man når människor från hela landet. Fler får möjlighet att gå utbildning när de inte behöver resa och vara borta över natten.

– Det är fantastiskt att jag kan sitta i Malmö och säga välkommen till deltagare i Umeå, säger Trine.

Lära kommer att fortsätta att erbjuda digitala utbildningar och frukostseminarier även när pandemin är över.

– Jag tycker den digitala utbildningen är jätterolig. Det har gått väldigt fort att ställa om och vi har hunnit se vad som inte funkar men framför allt vad som funkar säger Trine och fortsätter.

– En del personer tycker att de kan fokusera bättre på det kunskapsmässiga när de sitter själva framför sin dator. Andra föredrar klassrumsutbildningar. Därför är det bra att vi kommer att kunna erbjuda båda alternativen i framtiden.