Lära tipsar

Digitala appar som kommunikations hjälpmedel

flcika ligger på säng tittar i mobil dator i sängen

Använd digitala hjälpmedel för ökat ordförråd och för att underlätta socialt samspel

Genom att använda sig av digitala verktyg kan man utöka sitt ordförråd. Då man kan söka fram bilder på saker som man inte annars skulle ha satt ord på.
Ett annat sätt att använda digitala verktyg som kommunikationshjälpmedel är i syfte att stimulera det sociala umgänget. Exempel på en app som främjar social interaktivitet är “Comic life”. Där kan du göra ett seriesamtal eller en social berättelse på ett snyggt och enkelt sätt genom att sätta samman flera fotografier eller ritade bilder och lägga till tanke- och pratbubblor. Comic life finns till iPad, Android, Mac, Windows eller Chromebook.